fbpx
Zapytaj o termin

Twoja wiadomość

Napisz, co Cię interesuje. Odpiszę najszybciej, jak potrafię.

  PROJEKT UE

   

  Informacja o uzyskanym wsparciu finansowym w ramach Programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

   

  Źródło dofinansowania: PO RYBY 2014-2020_4.2/5z

  Tytuł operacji: „Rozwój działalności gospodarczej AJ FOTO Artur Jurecki w zakresie usług fotograficznych”, wybrany do dofinansowania w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

  Cel operacji: Rozwój przedsiębiorstwa w zakresie usług fotograficznych poprzez zakup sprzętu i szkolenie oraz utworzenie miejsca pracy.